Czym jest hipnoza?

Dave Elman, w swojej legendarnej już książce „Hypnotherapy”, definiuje hipnozę jako „stan umysłu w którym funkcja krytyczna osoby jest ominięta, i ustanowione jest myślenie selektywne„.

Przez funkcję krytyczną rozumie się tą część umysłu, która ocenia, osądza, czy podawane jej informacje są prawdziwe, czy też nie. Przykładowo gdyby ktoś powiedział ci że jesteś żyrafą, oczywiście odrzucisz taką sugestię, bo dobrze wiesz że tak nie jest. Natomiast, będąc zahipnotyzowanym, umysł traktuje taką sugestię jak prawdę, i zachowuje się odpowiednio.

Bardziej współczesnym podejściem do hipnozy, zgodnym z nowymi szkołami (np. Hipnoza bez Transu J. Trippa, Model Automatycznej Wyobraźni A. Jacquina i K. Sheldrake’a), jest zdefiniowanie hipnozy w dwóch punktach:

  • Hipnoza jest procesem omijania funkcji krytycznej osoby hipnotyzowanej.
  • Trans hipnotyczny to stan w którym to obejście jest ustabilizowane.

Osobie zahipnotyzowanej podaje się sugestie. Będąc zahipnotyzowaną, jej funkcja krytyczna niewiele może zrobić, jednak osoba ta dalej jest w pełni przytomna, świadoma, i zachowuje nad sobą pełne panowanie. Może przyjąć sugestie, bądź je odrzucić. Zależy to natomiast nie od świadomego myślenia nad sugestią, a od nastawienia emocjonalnego.

Oznacza to, że jeżeli zahipnotyzowany chce przyjąć sugestię, to ją przyjmuje i realizuje. Jeżeli natomiast jest ambiwalentny, obojętny bądź sugestia jest wyraźnie negatywna, automatycznie ją odrzuca, ponieważ nie wiąże się ona z pozytywnymi uczuciami, emocjami.

Są dwa warunki które muszą być spełnione by kogoś zahipnotyzować:

  1. Osoba musi chcieć być hipnotyzowaną.
  2. Osoba nie może się bać hipnozy.

W odniesieniu do drugiego punktu, nieporozumieniem jest to że hipnoza jest czymś co się komuś „robi”. Jest to mit który powstał w wyniku nieporozumień związanych z hipnozą klasyczną, tj. mesmeryzmem, magnetyzmem, które polegały na błędnym założeniu że hipnotyzer wpływał na hipnotyzowanego przez manipulowanie „energiami”, „zwierzęcym magnetyzmem”, i tym podobnymi.

Wracając do prawdy; hipnoza to proces który polega na współpracy hipnotyzera i hipnotyzowanego. Hipnotyzer prowadzi proces, podając sugestie, natomiast hipnotyzowany realizuje te sugestie dokładnie tak jak je dostaje, i wtedy, kiedy je dostaje.

Ilustruje to tzw. kontrakt hipnotyczny, który na ogół brzmi w ten sposób (bądź podobnie):
„Ze swojej strony, zobowiązuję się poprowadzić cię przez proces hipnozy z pełnym szacunkiem, w najbardziej profesjonalny sposób na jaki mnie stać. Od ciebie, oczekuję że będziesz realizował moje instrukcje dokładnie tak jak je słyszysz, kiedy je słyszysz, nic nie dodając, nic nie odejmując. Czy się na to zgadzasz?”

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, i hipnotyzer jest kompetentny, każdy może być zahipnotyzowany, szybko, łatwo, i przyjemnie.

–F.B.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *